Sneglehuset/vuggestuen: Lise, Laila & Helle.

Myretuen/Bh: Jeanette & Jeanette B.

Hvepsereden/Bh: Hanne