Om Børnehjørnet

Sneglehuset/vuggestuen: Lise, Laila & Helle.

Myretuen/Bh: Jeanette, Bettina & Thomas

Hvepsereden/Bh: Hanne