Læreplaner

Lærerplaner

Dagtilbudsloven sætter krav om at udarbejde pædagogiske læreplaner til understøttelse dagtilbudslovens formålsbestemmelse, samt  fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, dokumentation og læring. I Børnehjørnet arbejder vi med Næstved Kommunes overordnede læreplaner, som indeholder mål for alle aldersgruppers læring.

Pædagogiske læreplaner skal sikre, at alle dagtilbud arbejder med læring på en systematisk, synlig og kvalificeret måde. Det ønskes generelt at sikre, at der bliver fokus på alle barnets potentialer og kompetencer, så barnet rustes til det videre liv.

De seks temaer i de pædagogiske læreplaner:
  • Børnenes alsidige personlige udvikling
  • Sociale kompetence
  • Sprog
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier.

Læreplanernes indhold beskriver dels vores daglige pædagogiske praksis og de pædagogiske overvejelser som vi har særlig fokus på.  læreplaner er et redskab som personalet bruger til refleksion over det pædagogiske arbejde og måden at nå dem på. I Børnehjørnet klæder vi børnene på til fremtiden! 

I bilaget der læses mere om hvordan vi arbejder med lærerplanerne i det daglige.