Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejde rigtig højt, og vi vil være et hus, hvor alle skal føle sig velkomne.

I samarbejde med børnenes forældre, vil vi arbejde for at børnene er i et kærligt og stimulerende miljø, hvor vi gør det muligt for dem at tilegne sig sociale kompetencer og alderssvarende færdigheder og viden, som ruster dem til at møde fremtidens udfordringer med  selvværd, selvtillid,vedholdenhed, indlevelse og omtanke.

 

Relationer er grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling. Vi voksnes fokus er på kvaliteten og indholdet i de relationer som børnene indgår i med børn og voksne.

Anerkendelse giver tryghed, glæde og trivsel. Vi er derfor som voksne ansvarlige for, at skabe et miljø hvor der er positive, gensidige og respektfulde relationer mellem børn, forældre og kollegaer. 

Børnehjørnet er et hus med humor, da det skaber glæde energi og overskud.